თეგების არქივი: business card

კატალოგები, სავიზიტო ბარათები

სტატიაში როგორ შევავსოთ ასობით სერტიფიკატი მოცემულია მარტივი მაგალითი იმისა, როგორ უნდა გამოიყენოთ ფუნქცია Data Merge. მარტივი იმიტომ, რომ გამოიყენებოდა მხოლოდ ერთი ჩანაწერი. ვისაც არასოდეს გამოუყენებია ეს ფუნქცია, მისთვის ადვილად გასაგები იქნება, როგორ მუშაობს ეს ინსტრუმენტი. ეხლა კი განვიხილოთ უფრო რთული…
დაწვრილებით…