თეგების არქივი: შევსება

როგორ შევავსოთ ასობით სერტიფიკატი

data-merge-cover

სერტიფიკატები, კატალოგები, ცხრილები და მსგავსი რამეები, რომლებსაც აქვთ ერთიანი სტრუქტურა, შეგვიძლია ერთიანად მოვამზადოთ დასაბეჭდად ან გამოსაქვეყნებლად. ამაში კი დაგვეხმარება ინდიზაინის ფუნქცია Data Merge – დიდი ზომის ინფორმაციის დასამუშავებლად, მოსაწესრიგებლად და შემდეგ ეტაპზე გასაშვებად. მთავარი პირობა – დასამუშავებელი ინფორმაცია უნდა იყოს…
დაწვრილებით…