უახლესი ჩანაწერები

მარკერის ეფექტის შექმნა

მონიშნეთ ტექსტი და გამოიძახეთ Underline Options. აქ უნდა შევცვალოთ Weight-ისა და Offset-ის პარამეტრები. შრიფტის ზომის მიხედვით, ეს მახასიათებლები განსხვავდება. ამ შემთხვევაში მე აღებული მაქვს 11.5 ზომის შრიფტი და Weight-ისა და Offset-ის მახასიათებელები ავიღე 13 და –2 შესაბამისად. ხაზის ტიპი დატოვეთ…
დაწვრილებით…