უახლესი ჩანაწერები

RGB ფერების გარდაქმნა CMYK

დიზაინერების მუშაობის პროცესში უნებურად ხდება ფაილში გამოყენებული RGB ფერების დაგროვება. ეს არასასურველი ფაქტია იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ბეჭდური მედიისთვის ამზადებთ პროექტს. აქ ვისაუბრებ 2 მეთოდზე, როგორ შეიძლება გადავიყვანოთ RGB ფერები CMYK-ში.

ობიექტების წრეზე განლაგება

მუშაობის პროცესში სხვადასხვა სახის ამოცანების გადაჭრა გვიწევს. ერთ-ერთი ასეთი საკითხი მინდა განვიხილო და გასწავლოთ. კერძოდ კი ობიექტების წრეზე სიმეტრიულად განლაგებაა. დამერწმუნეთ ამაში რთული არაფერია. ყოველი თქვენგანი ამას პირველივე ცდაზე მოერევა.

ფურცლის ეფექტის შექმნა

ინდიზაინის ინსტრუმენტებით საინტერესო ეფექტების მიღება შეიძლება. ყველაფერი დამოკიდებულია პროგრამის შესაძლებლობების ცოდნაზე, დიზაინერის კრეატიულობასა და ფანტაზიაზე. დანარჩენს კი პროგრამა გააკეთებს. და ის გააკეთებს იმას, რასაც თქვენ მიუთითებთ, თუ რასაკვირველია თქვენი სურვილები ჯდება გონიერების ფარგლებში და არ აღემატება ინდიზაინის შესაძლებლობეს.

მარკერის ეფექტის შექმნა

მონიშნეთ ტექსტი და გამოიძახეთ Underline Options. აქ უნდა შევცვალოთ Weight-ისა და Offset-ის პარამეტრები. შრიფტის ზომის მიხედვით, ეს მახასიათებლები განსხვავდება. ამ შემთხვევაში მე აღებული მაქვს 11.5 ზომის შრიფტი და Weight-ისა და Offset-ის მახასიათებელები ავიღე 13 და –2 შესაბამისად. ხაზის ტიპი დატოვეთ…
დაწვრილებით…