უახლესი ჩანაწერები

გეომეტრიული ფორმის მონიშვნა

ფოტოშოპში კომპოზიცია რომ შექმნათ ან რაიმე სხვა მოქმედებები შეასრულოთ, საჭიროა კარგად ფლობდეთ მონიშვნის ინსტრუმენტებს. მოსანიშნი არე შესაძლოა სხვადასხვა ფორმისა ან სირთულის იყოს. ფოტოშოპში რამდენიმე მონიშვნის ინსტრუმენტია მოცემული, რომელთა დახმარებითაც შეძლებთ სასურველი მიზნის მიღწევას.

ქართული ენის დამატება InDesign-ში

CS6-დან დაწყებული გახდა შესაძლებელი დაამოტოთ ნიებისმიერი ენა. მათ შორის ქართულიც. მაგრამ მხოლოდ ენის დამატება არ არის საკმარისი. ყველაფერმა კარგად და გამართულად რომ იმუშაოს, საჭიროა ლექსიკონიც. სულ კი საჭიროა სამი ფაილი და ერთ ფაილის ჩანაწერში ცვლილებები შეტანა.

საძიებლის შექმნა

საძიებელი ენციკლოპედიების, სამეცნიერო, სამეცნიერო-პოპულარული თუ დოკუმენტური ნაშრომების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. მისი შექმნა შრომატევადი და რთული პროცესია. კიდევ უფრო მეტ სიძნელეს ვხვდებით, როდესაც საქმე ქართულად საძიებლის შექმნასთან გვაქვს. მოგეხსენებათ, საძიებლის ელემენტები ანბანის მიხედვით ლაგდება და აი, აქ გვაქვს ორი სახის პრობლემა…

გამოსახულების მსუბუქი რეტუშირება

რეტუში − ეს ერთგვარი ციფრული სილამაზის ხელოვნებაა. ფოტოს დამუშავების ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა გამოსახულება უფრო ეფექტური და მიმზიდველი გახდეს. ფოტოშოპი მომხმარებელს ამ მხრივ უამრავ საშუალებას სთავაზობს.